Kunsteducatieproject : De Waardeloze Winkel 

Dit project werd opgezet bij de lagere school Klein Amsterdam i.s.m Pavel van Houten en Andrea Koll.
Back to Top